ĐẠI LÝ BÁN XE DU LỊCH

ĐẠI LÝ BÁN XE THƯƠNG MẠI

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM & QUẢN LÝ ỨNG DỤNG

29/07/2020 | 2929 lượt xem

I. Mô tả công việc

- Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Phát Triển Phần Mềm & Quản Lý Ứng Dụng

- Số lượng: 01

- Nơi làm việc: Hà Nội

 

1. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận trong công tác quản lý chiến lược, kế hoạch công nghệ thông tin về phát triển phần mềm, ứng dụng

 - Tham gia hoạch định và quản lý đồng bộ kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin về hệ thống phần mềm, ứng dụng;

 - Hỗ trợ thiết lập và quản lý triển khai danh mục dịch vụ công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng;

- Thực hiện phân tích, đánh giá và lập báo cáo về tác động của danh mục dịch vụ công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Nghiên cứu, đề xuất với Trưởng Bộ phận các phương án mua sắm, sử dụng nguồn lực nội bộ hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu và chiến lược công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng;

- Giám sát, đánh giá nhà cung cấp về chi phí và chất lượng dịch vụ, thiết bị công nghệ thông tin liên quan tới hệ thống phần mềm, ứng dụng và đề xuất các phương án thay thế nếu cần;

- Đề xuất và thực hiện theo dõi các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động hệ thống công nghệ thông tin về ứng dụng, phần mềm và lập báo cáo hiệu quả hoạt động theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu;

- Nghiên cứu, lập kế hoạch đề xuất và triển khai các phương án đổi mới giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin về hệ thống phần mềm, ứng dụng;

- Đánh giá hiệu quả đổi mới công nghệ về phần mềm, ứng dụng lên hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

- Thiết lập và tổ chức triển khai kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin.

 

2. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận thực hiện công tác quản lý và điều phối nhu cầu về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đánh giá nhu cầu về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và tham mưu cho Trưởng Bộ phận trong công tác xây dựng kế hoạch - ngân sách nhằm phát triển và duy trì hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất và thiết lập các giải pháp về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả quy trình hoạt động;

- Thực hiện quản lý các dự án xây dựng và phát triển phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin;

- Giám sát chất lượng và quản lý tiến độ triển khai giải pháp về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Lập báo cáo về tình trạng của hệ thống phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

 

II. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển ứng dụng

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý.

- Có kinh nghiệm chủ trì triển khai các dự án phần mềm.

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án về thương mại điện tử

- Có hiểu biết, kinh nghiệm triển khai dự án CNTT theo phương pháp Agile/Scrum

 

III. Chế độ đãi ngộ

- Thưởng theo kết quả kinh doanh (từ 2 đến 6 tháng lương)

- Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật

- Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần

 

IV. Liên Hệ

- Liên hệ: Phòng HCNS - Mr.Cường - Email: cuongvg@hyundai.tcmotor.vn - Điện Thoại: 0978.100.240

- Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Việt

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2020