ĐẠI LÝ BÁN XE DU LỊCH

ĐẠI LÝ BÁN XE THƯƠNG MẠI

TUYỂN CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

06/02/2020 | 4799 lượt xem

I. Mô tả công việc

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp

- Số lượng: 01

- Nơi làm việc: Hà Nội

 

1. Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự và triển khai các chương trình đào tạo hội nhập cho nhân sự mới tuyển dụng tại Công ty:

 - Tổng hợp, rà soát nhu cầu về tuyển dụng tại Công ty;

 - Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm của Công ty về các mảng tuyển dụng;

 - Thực hiện tìm kiếm, sàng lọc, lựa chọn hồ sơ và đề xuất tuyển dụng nhân sự, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy trình về tuyển dụng của Công ty;

 - Hoàn thiện hợp đồng lao động, các thủ tục ký kết hợp đồng với người lao động;

 - Giới thiệu nhân viên mới tới các bộ phận trong Công ty, hướng dẫn và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới;

 - Theo dõi và cập nhật dữ liệu các ứng viên và đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự toàn Công ty.

 

2. Tham mưu trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc:

- Tham mưu trong công tác xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện xây dựng, hoàn thiện, cập nhật các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận và mô tả công việc của các vị trí.

 

3. Thực hiện xây dựng, cập nhật và tổ chức phổ biến, hướng dẫn, giám sát các bộ phận trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình quản trị nhân sự theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động, tuyển dụng và quản lý quan hệ lao động.

 

4. Thực hiện công tác quản lý mối quan hệ với người lao động trong Công ty theo phân cấp:

- Tổng hợp, lưu trữ và cập nhật thông tin về người lao động trong Công ty (bao gồm hợp đồng lao động, thâm niên công tác, thông tin bảo hiểm, v.v.);

- Theo dõi, kiểm tra tuân thủ việc thực hiện Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể của Công ty, Luật Lao động và các quy định liên quan của Nhà nước tại Văn phòng Công ty;

- Giải quyết các thắc mắc, vướng mắc về Luật lao động cho người lao động tại Văn phòng Công ty;

- Tham gia giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiếu kiện các vấn đề pháp lý trong mối quan hệ với người lao động theo quy định của Công ty.

 

5. Tham vấn trong công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Công ty và thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan.

 

6. Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống quản lý hiệu quả làm việc của Công ty và định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV tại Công ty:

- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình, biểu mẫu quản lý hiệu quả làm việc toàn Công ty.

- Xây dựng và quản lý hệ thống thư viện chỉ số đo lường hiệu quả làm việc (PI) của Công ty.

- Tổng hợp rà soát thiết lập hệ thống danh mục chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động chính ( KPI) theo kỳ cho CBNV toàn Công ty

- Giám sát các bộ phận thực hiện đề xuất chỉ tiêu KPI của CBNV trong kỳ, rà soát và đề xuất điều chỉnh (nếu cần)

- Tổng hợp, rà soát kết quả đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc của CBNV toàn Công ty dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu KPI và lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc của CBNV toàn Công ty

- Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV trong toàn Công ty

 

7. Tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, hoạt động của Công ty, bao gồm các chương trình, sự kiện, hội nghị, hoạt động do Bộ phận Hành chính – Nhân sự chủ trì hoặc phối hợp với bộ phận khác.

 

II. Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, kinh tế lao động, luật.......

- Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng tạo dựng và duy trì hiệu quả các mối quan hệ trong công việc, đàm phán tạo ảnh hưởng, quản lý mâu thuẫn, xung đột.........

 

III. Chế độ đãi ngộ

- Thưởng theo kết quả kinh doanh (từ 2 đến 6 tháng lương)

- Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật

- Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần

 

IV. Liên Hệ

- Liên hệ: Phòng HCNS - Mr.Cường - Email: cuongvg@hyundai-thanhcong.vn - Điện Thoại: 0978.100.240

- Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Việt

- Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2020